Ka Pai Kai Healthy School Lunches.jpg

Ka Pai Kai Healthy School Lunches

Ka Pai Kai South Waikato Incorporated

E whakawhānui atu ana a Ka Pai Kai ki te tonga o Waikato

“It’s a food revolution”

“He horanga kai”

Ka Pai Kai’s vision is for the Waikato community to work together to build a sustainable food sytem where great food also means happy and healthy people.

Ko tā Ka Pai Kai whakakitenga kia mahi ngātahi te hapori o Waikato ki te whakarite pūnaha kai penapena, e kitea ai ko te kai tino pai he iwi manahau, ora nei hoki.

In the South Waikato, food insecurity is a reality. As a consequence, many children attend school without breakfast, lunch or even dinner the night before. Ka Pai Kai addresses this by delivering low-cost, nutritious lunches to 10 schools including three early childhood centres in Tokoroa in a sustainable social enterprise model.

I te tonga o Waikato, he mea tūturu te tītengitanga kai. Nā tērā, he tokomaha ngā tamariki e haere ana ki te kura me te parakuihi kore, te kore tina, he kore kai o te pō hoki, i te pō o mua. E aro nui ana a Ka Pai Kai ki tēnei, mā te whakarite i ngā tina iti te utu, nui te ora ki ētehi kura tekau nei, tae noa ki ētehi whare ako kōhungahunga ki Tokoroa, i roto i tētehi tauira umanga pāpori penapena.

The Vital Waikato Grant will support Ka Pai Kai to develop their social enterprise, increasing the number of lunches delivered to children across the greater South Waikato district to 100% of all schools. The income from the social enterprise will be reinvested back into other social impact initiatives such as youth training, food recycling, and indigenous and pacific food networks.

Ka taunaki te tahua Vital Waikato i te Kai Pai Kai ki te whakawhanake i tā rātou umanga pāpori, kia piki ake te tatauranga o ngā tina ka tukua ki ngā tamariki e noho ana i te whānuitanga o te takiwā o te tonga o Waikato ki te tahi rau paehēneti o ngā kura puta noa. Ka whahaumītia anō te whiwhinga i te umanga pāpori ki ētehi atu kaupapa pānga pāpori, pērā i te whakangungu rangatahi, te hangarua kai, me kaituituinga kai Māori, Moana nui a Kiwa nei hoki.

Ka Pai Kai inspires families, schools and local organisations to connect and come together to find win-win solutions for the tamariki. Governed by a unique combination of local organisations with experts, practitioners and advocates from business, local and central government, education and social service providers, all working with local suppliers including the Tokoroa Community Garden.

E whakaawe ana te Ka Pai Kai i ngā whānau, i ngā kura me ngā rōpū whakahaere ā-rohe ki te hono me te whakakotahi ki te whai huanga ake nei mō ngā tamariki. He mea whakahaere nā tētehi huinga whakahaere ā-rohe, me ngā mātanga, ngā kaikōkiri, me ngā māngai nō te ahupakihi, nō te kāwangatanga ā-rohe, ā-motu hoki, te ao mātauranga me te ratonga pāpori, katoa e mahi tahi nei me ngā kaiwhakarato ā-rohe, tae noa ki te māra hapori a Tokoroa.

This project will see Ka Pai Kai offering healthy lunches to all schools within the South Waikato District. The income from the social enterprise will enable a training café to educate and support at-risk-youth to transform their personal wellbeing, and provide pathways to further training.

Mā tēnei kaupapa a Ka Pai Kai e hoatu ngā tina hauora ki ngā kura katoa kei roto i te takiwā o te tonga o Waikato. Mā te pūtea whiwhi o te umanga pāpori tētehi kawhei whakangungu e whakatū hei tautoko i te rangatahi tata taka ki te hē, ki te panoni ake i tō rātou hauora whaiaro, me te whakarite huarahi ki whakangungutanga kē atu.

The shared vision ensures that children in the district have access to affordable food choices every day, and are learning how to make healthier choices for life. Believing that it takes a whole community to raise a happy healthy child, Ka Pai Kai dreams of all communities being able to provide healthy, nutritious food choices for their children into the future.

E mātua whakarite ana te whakakitenga ā-rōpū kia whai wāhi ai ngā tamariki i te takiwā ki ngā kōwhiringa kai pai nei te utu ia rā, ā, e ako ana hoki i ngā kōwhiringa hauora ake mō ake tonu atu. Me whakapono mā te katoa o te hapori te tamaiti ora pai nei hei whakatupu, ā, e moemoeā ana a Ka Pai Kai kia āhei ai ngā hapori katoa ki te whakarite kōwhiringa kai hauora, whai painga hoki mā ā rātou tamariki, haere ake nei.


NGĀ KAITIAKI O TE AWA O PŪNIU: GUARDIANS OF PŪNIU RIVER

Sustainable Coastlines Charitable Trust and Pūniu River Care Incorporated

Te Rōpū o Sustainable Coastlines Charitable Trust me Pūniu Ora, ngā kaitiaki o Pūniu.

“The restoration of the environment and its people, it doesn’t get much better than that”

"Ko te whakarauora i te taiao me ōna iwi, kāore e paku tua atu i tēnā"

Imagining a future where all Waikato children can have access to rivers with safe places to swim and healthy water to drink, the partnership between Sustainable Coastlines and Pūniu River Care aims to plant 80 million native trees to enhance the waters and replenish the mauri (life force) of the Pūniu River catchment.

Mā te pohewa ki tētehi anamata e whai wāhi ai ngā tamariki katoa ki ngā awa, kei reira ngā waikaukau haumaru me te wai ora hei inu, e aro ai te mahi tahi a Sustainable Coastlines me Pūniu Ora ki te whakatō e 80 miriona rākau māori ki te whakaora i ngā wai me te whāngai i te mauri o te rauwiringa awa o Pūniu.

The Vital Waikato Grant will assist a unique partnership where Sustainable Coastline’s knowledge and expertise will support Pūniu River Care’s passion and commitment to healthy waterways. The initiative will transform riparian restoration in the region – removing cost barriers to improving water quality and creating employment opportunities for the people in the Waikato who need it most.

Ka āwhina te tahua Vital Waikato i tētehi pātuitanga ritenga kore, e tautokongia ai e te mātauranga me te mōhiotanga o Sustainable Coastline te kaingākau, me te tōngakengake a Pūniu Ora ki ngā arawai hauora nei. Ka panoni te kaupapa whakahihiri i te whakaoranga otaota taha wai i te rohe, e turakina ai ngā taupā utu nei ki te whakapai ake i te kounga wai, ā, he whakatupu kōwhiringa mahi mā ngā tāngata i Waikato tino nui nei te hiahia ki te mahi.

The initiative aims to create a model where a marae-based social enterprise collaborates with local hapu, iwi, school groups and prisons to grow, nurture, sell and plant local, eco-sourced plants on their own land and in Department of Corrections prison within the river catchment.

E aro ana te kaupapa whakahihiri ki te waihanga i tētehi tauira e taea ai e tētehi umanga pāpori ā-marae te mahi tahi me ngā hapū kāinga, ngā iwi, ngā rōpū ā-kura me ngā whareherehere ki te whakatupu, ki te poipoi, ki te hoko me te whakatō otaota tauwhiro taiao ā-rohe ki ō rātou ake whenua, ki roto anō hoki i te rauwiringa wai o te whare herehere.

With real-life leaning opportunities for hapu, prisoners and community service workers, the knowledge gained can be transferred to ‘real world’ jobs. The experiences will upskill hapu so they can become kaitiaki (guardians) of the natural environment and continue to inspire communities into the future, based on what they have learned.

Mā ngā huarahi ako tūturu nei mō te hapū, mō ngā herehere me ngā kaimahi hāpori, ka taea te mātauranga kua riro mai, te whakawhiti ki ētehi mahi tūturu. Ka whakawhanake ngā wheako i te hapū e tū ai rātou hei kaitiaki mō te taiao māori, ā, ka whakaawe tonu i ngā hapori haere ake nei, nā runga i tā rātou i ako ai.

This scalable, disruptive model has the potential to benefit the 440,000 people who call the Waikato region home. Through a simple economic efficiency and combination of social and environmental benefits, there is an opportunity to prove that a local, flax-roots project based in the Waikato can innovate and inform water quality projects across the region, nationwide and internationally.

Kei tēnei tauira hangore, tauwhati hoki te pito mata e whai painga ai te 440,000 tāngata e kī ana ko te rohe o Waikato tō rātou kāinga. Mā te ohaoha kaha me te kōwhiringa o ngā painga pāpori, taiao nei hoki, e taea ana e tētehi kaupapa ā-rohe, iwi kāinga hoki e noho ana ki Waikato te whakahou me te whāngai i ngā kaupapa kounga wai puta noa i te rohe, i te motu me te ao.

By ‘open-sourcing’ and sharing knowledge and resources to provide ongoing support for new social enterprises in our region, the aim is to accelerate much needed change. How? By enabling communities throughout the Waikato to access resources and build a region-wide movement that creates safe places, healthy water, and healthy people for generations to come.

Mā te kohi mātauranga mōhiohio tuku iho, me te whakawhitiwhiti mātauranga, tiri rawa hoki ki te whakarite tautoko moroki noa mō ngā umanga pāpori hou i tō tātou rohe, e aro ai ki te whakahohoro i te panonitanga e tino hiahiatia ana. Me pēwhea? Mā te whakaahei i ngā hapori puta noa i Waikato kia whai wāhi ai ki ngā rauemi, me te whakatupu i tētehi kaupapa ā-motu e whakarite nei i ngā wāhi haumaru, i te waiora, me te iwi hauora mō ngā whakatupunga kei te haere ake.


street_youth_work.jpg

STREET YOUTH WORK

Zeal Education Trust

Zeal Education Trust, Kirikiriroa

“It is essential that young people know they have potential to be harnessed, and are not problems to be solved”

"Me mātua mōhio te rangatahi he pito mata ō rātou me whakaputa hua, ā, ehara kē i te raru mō te whakatika"

The Street Youth Work project in Hamilton responds directly to the needs of young people on the street, also responding to city authorities indicating significant youth crime and anti-social behaviour taking place in the central city. Zeal’s goal is for Hamilton City to lower youth crime rates in Hamilton by 20% within three years.

E urupare ana te kaupapa o Street Youth Work i Kirikiriroa ki ngā hiahia o te hunga rangatahi i te tiriti, he urupare hoki ki ngā mana ā-taone e tautuhi ana i te taihara rangatahi me te whanonga patu pāpori i te pokapū o te taone. Ko tā Zeal whāinga, ko te whakaiti ā-rua tekau pae heneti i te tatauranga o te taihara rangatahi ki Kirikiriroa i roto i te toru tau.

The Vital Waikato Grant funding will enable Zeal to work directly with Hamilton’s ‘overlooked’ young people – helping them gain skills and vocational opportunities that will transform their lives and the city around them.

Ka āwhina te tahua Vital Waikato i a Zeal ki te mahi tahi tauaro nei me ō Kirikiriroa rangatahi kua mahue – he āwhina hoki i a rātou kia riro ai ngā pūkenga me ngā āheinga mahi ā-ringa raupā e panoni ai ō rātou ao me te taone nui e karapoti ana i a rātou.

In collaboration with Te Ahurei a Rangatahi Trust, City Safe Ambassadors, Hamilton Central Business Association and the New Zealand Police, this project is not a traditional approach. It focusses on community connectedness and a strengths-based framework. The methodology is underpinned by internationally recognised models of practice but is uniquely regional, with a strong understanding of the struggles our city’s young people face.

E mahi tahi ana me te tarahati o Te Ahurei a Rangatahi, City Safe Ambassadors, te Central Business Association o Kirikiriroa me Ngā Pirihimana o Aotearoa, ā, ehara tēnei kaupapa i te āhua tuku iho. E aro ana ki te hononga ā-hapori me te anga ā-kaha tangata. E taunakingia ana te tikanga whakatutuki e ngā tauira rongonui o te ao, engari he mea motuhake nā te rohe, me te tino mārama ki ngā pāuauatanga o ngā rangatahi o te taone.

Using an innovative, New Zealand first model, the Street Youth Work project sends trained youth workers onto the streets to connect and engage with vulnerable teens, building critical trust needed to transition them into learning environment. Placement into education programmes are designed to help young people gain skills and build new social enterprises, developing them to become positive contributors in our community, and helping to end the cycle of negativity in these young people’s lives.

Nā te whakamahi i tētehi tauira auaha, Niu Tīreni tuatahi nei, e tuku ana te kaupapa Street Youth Work i ngā kaimahi hāpai rangatahi kua whakangungua, ki ngā tiriti ki te tūhono me te whakapā atu ki ngā mātātahi whakaraerae ki te whakarite whakapono nui e taea ai te whakawhiti i a rātou ki tētehi taiao ako. E waihanga ana ngā kaupapa whakauru tangata ki rō mātauranga ki te āwhina i te hunga rangatahi ki te whiwhi pūkenga me te whakatupu umanga pāpori hou, hei whakawhanake i a rātou hei kaikoha huapai i tō tātou hapori, hei āwhina hoki ki te whakamutu i te hurihanga hua kino i te ao o ēnei rangatahi.

Zeal’s aspirational goal is to extend the Street Youth Work project into all major centres, through collaborative partnerships. The impact aims to be transformative, creating opportunities to end the cycle of negativity and abuse in young people’s lives. Zeal ultimately aims to provide every young New Zealander with the opportunity to discover, express and develop their unique creativity.

Ko tā Zeal whāinga whakangākau ko te hora i te kaupapa o Street Youth Work ki ngā taone nui mā ngā pātuitanga mahi tahi. E aro ana kia whai panonitanga nui ai, hei whakarite huarahi ki te whakamutu i te hurihanga hua kino, i te tūkino hoki i roto i te ao o te rangatahi. Te mutunga iho, e aro ana a Zeal ki te whakawhiwhi ki ia rangatahi o Niu Tīreni te kōwhiringa ki te tūhura, ki te whakapuaki, me te whakawhanake i ō ratou auahatanga ahurei.