Ka+Pai+Kai+Healthy+School+Lunches.jpeg

Ka Pai Kai Healthy School Lunches

Ka Pai Kai South Waikato Incorporated

E whakawhānui atu ana a Ka Pai Kai ki te tonga o Waikato

“It’s a food revolution”

“He horanga kai”

Ka Pai Kai’s vision is for the Waikato community to work together to build a sustainable food sytem where great food also means happy and healthy people.

Ko tā Ka Pai Kai whakakitenga kia mahi ngātahi te hapori o Waikato ki te whakarite pūnaha kai penapena, e kitea ai ko te kai tino pai he iwi manahau, ora nei hoki.

In the South Waikato, food insecurity is a reality. As a consequence, many children attend school without breakfast, lunch or even dinner the night before. Ka Pai Kai addresses this by delivering low-cost, nutritious lunches to 10 schools including three early childhood centres in Tokoroa in a sustainable social enterprise model.

I te tonga o Waikato, he mea tūturu te tītengitanga kai. Nā tērā, he tokomaha ngā tamariki e haere ana ki te kura me te parakuihi kore, te kore tina, he kore kai o te pō hoki, i te pō o mua. E aro nui ana a Ka Pai Kai ki tēnei, mā te whakarite i ngā tina iti te utu, nui te ora ki ētehi kura tekau nei, tae noa ki ētehi whare ako kōhungahunga ki Tokoroa, i roto i tētehi tauira umanga pāpori penapena.

The Vital Waikato Grant will support Ka Pai Kai to develop their social enterprise, increasing the number of lunches delivered to children across the greater South Waikato district to 100% of all schools. The income from the social enterprise will be reinvested back into other social impact initiatives such as youth training, food recycling, and indigenous and pacific food networks.

Ka taunaki te tahua Vital Waikato i te Kai Pai Kai ki te whakawhanake i tā rātou umanga pāpori, kia piki ake te tatauranga o ngā tina ka tukua ki ngā tamariki e noho ana i te whānuitanga o te takiwā o te tonga o Waikato ki te tahi rau paehēneti o ngā kura puta noa. Ka whahaumītia anō te whiwhinga i te umanga pāpori ki ētehi atu kaupapa pānga pāpori, pērā i te whakangungu rangatahi, te hangarua kai, me kaituituinga kai Māori, Moana nui a Kiwa nei hoki.

Ka Pai Kai inspires families, schools and local organisations to connect and come together to find win-win solutions for the tamariki. Governed by a unique combination of local organisations with experts, practitioners and advocates from business, local and central government, education and social service providers, all working with local suppliers including the Tokoroa Community Garden.

E whakaawe ana te Ka Pai Kai i ngā whānau, i ngā kura me ngā rōpū whakahaere ā-rohe ki te hono me te whakakotahi ki te whai huanga ake nei mō ngā tamariki. He mea whakahaere nā tētehi huinga whakahaere ā-rohe, me ngā mātanga, ngā kaikōkiri, me ngā māngai nō te ahupakihi, nō te kāwangatanga ā-rohe, ā-motu hoki, te ao mātauranga me te ratonga pāpori, katoa e mahi tahi nei me ngā kaiwhakarato ā-rohe, tae noa ki te māra hapori a Tokoroa.

This project will see Ka Pai Kai offering healthy lunches to all schools within the South Waikato District. The income from the social enterprise will enable a training café to educate and support at-risk-youth to transform their personal wellbeing, and provide pathways to further training.

Mā tēnei kaupapa a Ka Pai Kai e hoatu ngā tina hauora ki ngā kura katoa kei roto i te takiwā o te tonga o Waikato. Mā te pūtea whiwhi o te umanga pāpori tētehi kawhei whakangungu e whakatū hei tautoko i te rangatahi tata taka ki te hē, ki te panoni ake i tō rātou hauora whaiaro, me te whakarite huarahi ki whakangungutanga kē atu.

The shared vision ensures that children in the district have access to affordable food choices every day, and are learning how to make healthier choices for life. Believing that it takes a whole community to raise a happy healthy child, Ka Pai Kai dreams of all communities being able to provide healthy, nutritious food choices for their children into the future.

E mātua whakarite ana te whakakitenga ā-rōpū kia whai wāhi ai ngā tamariki i te takiwā ki ngā kōwhiringa kai pai nei te utu ia rā, ā, e ako ana hoki i ngā kōwhiringa hauora ake mō ake tonu atu. Me whakapono mā te katoa o te hapori te tamaiti ora pai nei hei whakatupu, ā, e moemoeā ana a Ka Pai Kai kia āhei ai ngā hapori katoa ki te whakarite kōwhiringa kai hauora, whai painga hoki mā ā rātou tamariki, haere ake nei.