NGĀ KAITIAKI O TE AWA O PŪNIU: GUARDIANS OF PŪNIU RIVER

Sustainable Coastlines Charitable Trust and Pūniu River Care Incorporated

Te Rōpū o Sustainable Coastlines Charitable Trust me Pūniu Ora, ngā kaitiaki o Pūniu.

“The restoration of the environment and its people, it doesn’t get much better than that”

"Ko te whakarauora i te taiao me ōna iwi, kāore e paku tua atu i tēnā"

Imagining a future where all Waikato children can have access to rivers with safe places to swim and healthy water to drink, the partnership between Sustainable Coastlines and Pūniu River Care aims to plant 80 million native trees to enhance the waters and replenish the mauri (life force) of the Pūniu River catchment.

Mā te pohewa ki tētehi anamata e whai wāhi ai ngā tamariki katoa ki ngā awa, kei reira ngā waikaukau haumaru me te wai ora hei inu, e aro ai te mahi tahi a Sustainable Coastlines me Pūniu Ora ki te whakatō e 80 miriona rākau māori ki te whakaora i ngā wai me te whāngai i te mauri o te rauwiringa awa o Pūniu.

The Vital Waikato Grant will assist a unique partnership where Sustainable Coastline’s knowledge and expertise will support Pūniu River Care’s passion and commitment to healthy waterways. The initiative will transform riparian restoration in the region – removing cost barriers to improving water quality and creating employment opportunities for the people in the Waikato who need it most.

Ka āwhina te tahua Vital Waikato i tētehi pātuitanga ritenga kore, e tautokongia ai e te mātauranga me te mōhiotanga o Sustainable Coastline te kaingākau, me te tōngakengake a Pūniu Ora ki ngā arawai hauora nei. Ka panoni te kaupapa whakahihiri i te whakaoranga otaota taha wai i te rohe, e turakina ai ngā taupā utu nei ki te whakapai ake i te kounga wai, ā, he whakatupu kōwhiringa mahi mā ngā tāngata i Waikato tino nui nei te hiahia ki te mahi.

The initiative aims to create a model where a marae-based social enterprise collaborates with local hapu, iwi, school groups and prisons to grow, nurture, sell and plant local, eco-sourced plants on their own land and in Department of Corrections prison within the river catchment.

E aro ana te kaupapa whakahihiri ki te waihanga i tētehi tauira e taea ai e tētehi umanga pāpori ā-marae te mahi tahi me ngā hapū kāinga, ngā iwi, ngā rōpū ā-kura me ngā whareherehere ki te whakatupu, ki te poipoi, ki te hoko me te whakatō otaota tauwhiro taiao ā-rohe ki ō rātou ake whenua, ki roto anō hoki i te rauwiringa wai o te whare herehere.

With real-life leaning opportunities for hapu, prisoners and community service workers, the knowledge gained can be transferred to ‘real world’ jobs. The experiences will upskill hapu so they can become kaitiaki (guardians) of the natural environment and continue to inspire communities into the future, based on what they have learned.

Mā ngā huarahi ako tūturu nei mō te hapū, mō ngā herehere me ngā kaimahi hāpori, ka taea te mātauranga kua riro mai, te whakawhiti ki ētehi mahi tūturu. Ka whakawhanake ngā wheako i te hapū e tū ai rātou hei kaitiaki mō te taiao māori, ā, ka whakaawe tonu i ngā hapori haere ake nei, nā runga i tā rātou i ako ai.

This scalable, disruptive model has the potential to benefit the 440,000 people who call the Waikato region home. Through a simple economic efficiency and combination of social and environmental benefits, there is an opportunity to prove that a local, flax-roots project based in the Waikato can innovate and inform water quality projects across the region, nationwide and internationally.

Kei tēnei tauira hangore, tauwhati hoki te pito mata e whai painga ai te 440,000 tāngata e kī ana ko te rohe o Waikato tō rātou kāinga. Mā te ohaoha kaha me te kōwhiringa o ngā painga pāpori, taiao nei hoki, e taea ana e tētehi kaupapa ā-rohe, iwi kāinga hoki e noho ana ki Waikato te whakahou me te whāngai i ngā kaupapa kounga wai puta noa i te rohe, i te motu me te ao.

By ‘open-sourcing’ and sharing knowledge and resources to provide ongoing support for new social enterprises in our region, the aim is to accelerate much needed change. How? By enabling communities throughout the Waikato to access resources and build a region-wide movement that creates safe places, healthy water, and healthy people for generations to come.

Mā te kohi mātauranga mōhiohio tuku iho, me te whakawhitiwhiti mātauranga, tiri rawa hoki ki te whakarite tautoko moroki noa mō ngā umanga pāpori hou i tō tātou rohe, e aro ai ki te whakahohoro i te panonitanga e tino hiahiatia ana. Me pēwhea? Mā te whakaahei i ngā hapori puta noa i Waikato kia whai wāhi ai ki ngā rauemi, me te whakatupu i tētehi kaupapa ā-motu e whakarite nei i ngā wāhi haumaru, i te waiora, me te iwi hauora mō ngā whakatupunga kei te haere ake.