STREET YOUTH WORK

Zeal Education Trust

Zeal Education Trust, Kirikiriroa

“It is essential that young people know they have potential to be harnessed, and are not problems to be solved”

"Me mātua mōhio te rangatahi he pito mata ō rātou me whakaputa hua, ā, ehara kē i te raru mō te whakatika"

The Street Youth Work project in Hamilton responds directly to the needs of young people on the street, also responding to city authorities indicating significant youth crime and anti-social behaviour taking place in the central city. Zeal’s goal is for Hamilton City to lower youth crime rates in Hamilton by 20% within three years.

E urupare ana te kaupapa o Street Youth Work i Kirikiriroa ki ngā hiahia o te hunga rangatahi i te tiriti, he urupare hoki ki ngā mana ā-taone e tautuhi ana i te taihara rangatahi me te whanonga patu pāpori i te pokapū o te taone. Ko tā Zeal whāinga, ko te whakaiti ā-rua tekau pae heneti i te tatauranga o te taihara rangatahi ki Kirikiriroa i roto i te toru tau.

The Vital Waikato Grant funding will enable Zeal to work directly with Hamilton’s ‘overlooked’ young people – helping them gain skills and vocational opportunities that will transform their lives and the city around them.

Ka āwhina te tahua Vital Waikato i a Zeal ki te mahi tahi tauaro nei me ō Kirikiriroa rangatahi kua mahue – he āwhina hoki i a rātou kia riro ai ngā pūkenga me ngā āheinga mahi ā-ringa raupā e panoni ai ō rātou ao me te taone nui e karapoti ana i a rātou.

In collaboration with Te Ahurei a Rangatahi Trust, City Safe Ambassadors, Hamilton Central Business Association and the New Zealand Police, this project is not a traditional approach. It focusses on community connectedness and a strengths-based framework. The methodology is underpinned by internationally recognised models of practice but is uniquely regional, with a strong understanding of the struggles our city’s young people face.

E mahi tahi ana me te tarahati o Te Ahurei a Rangatahi, City Safe Ambassadors, te Central Business Association o Kirikiriroa me Ngā Pirihimana o Aotearoa, ā, ehara tēnei kaupapa i te āhua tuku iho. E aro ana ki te hononga ā-hapori me te anga ā-kaha tangata. E taunakingia ana te tikanga whakatutuki e ngā tauira rongonui o te ao, engari he mea motuhake nā te rohe, me te tino mārama ki ngā pāuauatanga o ngā rangatahi o te taone.

Using an innovative, New Zealand first model, the Street Youth Work project sends trained youth workers onto the streets to connect and engage with vulnerable teens, building critical trust needed to transition them into learning environment. Placement into education programmes are designed to help young people gain skills and build new social enterprises, developing them to become positive contributors in our community, and helping to end the cycle of negativity in these young people’s lives.

Nā te whakamahi i tētehi tauira auaha, Niu Tīreni tuatahi nei, e tuku ana te kaupapa Street Youth Work i ngā kaimahi hāpai rangatahi kua whakangungua, ki ngā tiriti ki te tūhono me te whakapā atu ki ngā mātātahi whakaraerae ki te whakarite whakapono nui e taea ai te whakawhiti i a rātou ki tētehi taiao ako. E waihanga ana ngā kaupapa whakauru tangata ki rō mātauranga ki te āwhina i te hunga rangatahi ki te whiwhi pūkenga me te whakatupu umanga pāpori hou, hei whakawhanake i a rātou hei kaikoha huapai i tō tātou hapori, hei āwhina hoki ki te whakamutu i te hurihanga hua kino i te ao o ēnei rangatahi.

Zeal’s aspirational goal is to extend the Street Youth Work project into all major centres, through collaborative partnerships. The impact aims to be transformative, creating opportunities to end the cycle of negativity and abuse in young people’s lives. Zeal ultimately aims to provide every young New Zealander with the opportunity to discover, express and develop their unique creativity.

Ko tā Zeal whāinga whakangākau ko te hora i te kaupapa o Street Youth Work ki ngā taone nui mā ngā pātuitanga mahi tahi. E aro ana kia whai panonitanga nui ai, hei whakarite huarahi ki te whakamutu i te hurihanga hua kino, i te tūkino hoki i roto i te ao o te rangatahi. Te mutunga iho, e aro ana a Zeal ki te whakawhiwhi ki ia rangatahi o Niu Tīreni te kōwhiringa ki te tūhura, ki te whakapuaki, me te whakawhanake i ō ratou auahatanga ahurei.